Team Coaching

“Een groep wordt een team,
zodra ieder lid
verantwoordelijkheid neemt
voor zijn bijdrage in de interactie”

 

Alles wat je voor jezelf wil bereiken is vaak onderdeel van en integreerbaar in de hoger gelegen doelen van het “systeem” (lees: gezin, team en/of organisatie), waarin elk individu een unieke plaats inneemt. Met dit inzicht zou elk team vlekkeloos moeten kunnen functioneren. Een voorwaarde is echter dat de teamleden hun eigen identiteit en drijfveren moeten kennen voordat er sprake kan zijn van authentieke en succesvolle samenwerking.

Met “Samen -en- Werken” volgens het  IK – WIJ – SAMEN  principe, voorziet Leven Werken Ondernemen aan deze voorwaarde voor Team Coaching.

"Samen -en- Werken"

“Samen -en- Werken” laat samenwerkende teamleden binnen een ongedwongen sfeer kennis maken met het fenomeen team coaching, waarbij de verbinding tussen de drie elementen  IK – WIJ – SAMEN  wordt gelegd.

Op een interactieve wijze worden teamleden zich bewust van hun identiteit en drijfveren (IK). Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de persoonlijke belangen en doelen van elk individu aansluiten bij de functie, de taken en de doelen die het samenwerkende team nastreeft (WIJ). Na het proces van bewustwording wordt de brug geslagen naar het beschrijven van de kernwaarden, de visie en de missie van het team of de organisatie (SAMEN).

 

Programma
Afhankelijk van de thema’s van het team en rekening houdend met de bedrijfsvoering, zal een agenda worden opgesteld die voorziet in de benodigde coach-dagdelen. In de meest uitgebreide versie van “Samen -en- Werken”, worden de thema’s  IK – WIJ – SAMEN  verdeeld over drie dagen. Door spreiding van de dagen kunnen ontstane inzichten veelal meteen ingezet worden in de praktijk.

 

Resultaat
Na afloop van “Samen -en- Werken” zijn de teamleden zich (meer) bewust van hun eigen identiteit en de identiteit van het team. Kernwaarden en visie liggen daaraan ten grondslag en dragen bij aan een gedragen missie. Team coaching bevordert respect voor elkaars denkbeelden en creëert wederzijds begrip en draagkracht om samen hoger gelegen doelen te realiseren. Resultaat: duidelijkheid, meer ruimte, ontplooiing, rust en daadkracht, hetgeen per definitie een positieve uitwerking heeft op de totale organisatie.

 

Accommodatie
Voor het optimale resultaat is het belangrijk dat we werken vanuit een locatie die “goed gevoel” geeft. Mogelijkerwijs is dat eenvoudigweg een rustige ruimte binnen uw organisatie. Anderzijds kan het zo zijn dat een accommodatie buiten de organisatie beter past. Zowel in binnen- als buitenland beschikt Leven Werken Ondernemen over een aantal inspirerende accommodaties die rust en ruimte ademen.

"Verantwoordelijkheid"

Als je goed om je heen kijkt, lijkt het of ons systeem bijna geheel draait om verantwoordelijkheid. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor wie en wat?
Het beantwoorden van deze vraag vergt een heldere gedeelde visie over het thema ‘verantwoordelijkheid’.

 

Wie in het woordenboek op zoek gaat naar de betekenis van ver•ant•woor•de•lijk•heid, wordt meteen geconfronteerd met de dubbele betekenis van het woord. Enerzijds gaat het over ‘de plicht om’, anderzijds over ‘zorg en toewijding voor’. Samenwerkende teams die de kunst verstaan beide betekenissen van het woord een plaats te geven, zullen zich niet bezig houden met afschuiven, indekken en schuldigen aanwijzen, maar zullen constructief samenwerken, hun energie zorgvuldig besteden en positieve resultaten bereiken.

 

Wil je meer leren over verantwoordelijkheid of ben je nieuwsgierig naar nieuwe kansen, dan biedt de één-daagse workshop ver•ant•woor•de•lijk•heid perspectief! Uiterst concreet wordt verantwoordelijkheid gekoppeld aan thema’s als normen en waarden, identiteit, drijfveren, doelen, belangen, kiezen, willen versus moeten, prioriteiten stellen, ons reptielenbrein, samenwerken en het ego. Heel bewust omgaan met verantwoordelijk-heid geeft heldere inzichten voor het individu, het team, de organisatie en niet te vergeten de klant en staat garant voor :

  • ruimte voor eigen creativiteit, initiatief en ondernemerschap
  • een groter gevoel van vrijheid
  • zelfontplooiing en inspiratie
  • kansen voor autonome samenwerking en een positieve werksfeer
  • efficiënte oplossingen voor het interne en externe speelveld

 

De workshop ‘verantwoordelijkheid’ laat haarfijn zien waar het mis gaat in ons denken. Voor eens en voor altijd wordt duidelijk wat het verschil is tussen verantwoordelijk ZIJN en verantwoordelijkheid NEMEN. De eindconclusie over verantwoordelijkheid is uiterst simpel, maar om die reden ook des te schokkend!
En juist daarin zit de kracht van de workshop ver•ant•woor•de•lijk•heid.

 

Download de brochure in pdf   

Teamspel

Ooit aan je collega’s gevraagd wat het hoofddoel is van jullie samenwerking? Opgeschreven wat je Superman zou laten doen als hij jouw team zou komen versterken? Of bedacht voor welke belangrijke prijs je jouw team zou nomineren? Vast niet. Met het Teamspel ontdek je op een creatieve manier allerlei onvermoede teamtalenten en vind je ingangen voor verbeterkansen op verschillende lagen van de samenwerking.

 

Het teamspel biedt een mooie kans om te onderzoeken hoe sterk het fundament van een samenwerkend team is. Door samen te ‘spelen’, komen verbeterlansen op een speelse wijze aan het licht. Het teamspel ontleent zijn opzet aan het zogeheten teameffectiviteitsmodel dat uitgaat van een hiërarchie van vijf thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hiërarchie (zie piramide) van invloed zijn op de lagere thema’s.

 

Piramide Teamspel

 

Het teamspel maakt verrassend veel creativiteit en spontaniteit los, vergroot de teamgeest en geeft een verfrissende blik op de gang van zaken. Het teamspel is gewoon erg leuk om te ‘spelen’ en bij uitstek geschikt om in te zetten tijdens teamevenementen, teamdagen en kick-offs.

 

Download de brochure in pdf