“Verantwoordelijkheid”

Als je goed om je heen kijkt, lijkt het of ons systeem bijna geheel draait om verantwoordelijkheid. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor wie en wat?
Het beantwoorden van deze vraag vergt een heldere gedeelde visie over het thema ‘verantwoordelijkheid’.

 

Wie in het woordenboek op zoek gaat naar de betekenis van ver•ant•woor•de•lijk•heid, wordt meteen geconfronteerd met de dubbele betekenis van het woord. Enerzijds gaat het over ‘de plicht om’, anderzijds over ‘zorg en toewijding voor’. Samenwerkende teams die de kunst verstaan beide betekenissen van het woord een plaats te geven, zullen zich niet bezig houden met afschuiven, indekken en schuldigen aanwijzen, maar zullen constructief samenwerken, hun energie zorgvuldig besteden en positieve resultaten bereiken.

 

Wil je meer leren over verantwoordelijkheid of ben je nieuwsgierig naar nieuwe kansen, dan biedt de één-daagse workshop ver•ant•woor•de•lijk•heid perspectief! Uiterst concreet wordt verantwoordelijkheid gekoppeld aan thema’s als normen en waarden, identiteit, drijfveren, doelen, belangen, kiezen, willen versus moeten, prioriteiten stellen, ons reptielenbrein, samenwerken en het ego. Heel bewust omgaan met verantwoordelijk-heid geeft heldere inzichten voor het individu, het team, de organisatie en niet te vergeten de klant en staat garant voor :

  • ruimte voor eigen creativiteit, initiatief en ondernemerschap
  • een groter gevoel van vrijheid
  • zelfontplooiing en inspiratie
  • kansen voor autonome samenwerking en een positieve werksfeer
  • efficiënte oplossingen voor het interne en externe speelveld

 

De workshop ‘verantwoordelijkheid’ laat haarfijn zien waar het mis gaat in ons denken. Voor eens en voor altijd wordt duidelijk wat het verschil is tussen verantwoordelijk ZIJN en verantwoordelijkheid NEMEN. De eindconclusie over verantwoordelijkheid is uiterst simpel, maar om die reden ook des te schokkend!
En juist daarin zit de kracht van de workshop ver•ant•woor•de•lijk•heid.

 

Download de brochure in pdf