“Samen -en- Werken”

“Samen -en- Werken” laat samenwerkende teamleden binnen een ongedwongen sfeer kennis maken met het fenomeen team coaching, waarbij de verbinding tussen de drie elementen  IK – WIJ – SAMEN  wordt gelegd.

Op een interactieve wijze worden teamleden zich bewust van hun identiteit en drijfveren (IK). Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de persoonlijke belangen en doelen van elk individu aansluiten bij de functie, de taken en de doelen die het samenwerkende team nastreeft (WIJ). Na het proces van bewustwording wordt de brug geslagen naar het beschrijven van de kernwaarden, de visie en de missie van het team of de organisatie (SAMEN).

 

Programma
Afhankelijk van de thema’s van het team en rekening houdend met de bedrijfsvoering, zal een agenda worden opgesteld die voorziet in de benodigde coach-dagdelen. In de meest uitgebreide versie van “Samen -en- Werken”, worden de thema’s  IK – WIJ – SAMEN  verdeeld over drie dagen. Door spreiding van de dagen kunnen ontstane inzichten veelal meteen ingezet worden in de praktijk.

 

Resultaat
Na afloop van “Samen -en- Werken” zijn de teamleden zich (meer) bewust van hun eigen identiteit en de identiteit van het team. Kernwaarden en visie liggen daaraan ten grondslag en dragen bij aan een gedragen missie. Team coaching bevordert respect voor elkaars denkbeelden en creëert wederzijds begrip en draagkracht om samen hoger gelegen doelen te realiseren. Resultaat: duidelijkheid, meer ruimte, ontplooiing, rust en daadkracht, hetgeen per definitie een positieve uitwerking heeft op de totale organisatie.

 

Accommodatie
Voor het optimale resultaat is het belangrijk dat we werken vanuit een locatie die “goed gevoel” geeft. Mogelijkerwijs is dat eenvoudigweg een rustige ruimte binnen uw organisatie. Anderzijds kan het zo zijn dat een accommodatie buiten de organisatie beter past. Zowel in binnen- als buitenland beschikt Leven Werken Ondernemen over een aantal inspirerende accommodaties die rust en ruimte ademen.