Individuele Coaching

“Word je bewust van hetgeen
je onbewust allang weet”

 

Persoonlijke Coaching kan een welkome aanvulling zijn voor mensen die een bewust leven willen leiden en op zoek zijn naar balans en harmonie in hun (werkzame) leven.

Leven Werken Ondernemen voorziet in verschillende individuele coach trajecten; elk met hun eigen specifieke uitwerking. Altijd wordt gestart met het basis-traject welk voor elk individu identiek is en dient als stevig fundament om te komen tot een gedegen basis voor verdere ontwikkeling, bewustzijn en het benoemen van jouw specifieke en dieperliggende (levens-) doelen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en jouw wensen kunnen de diverse vervolgtrajecten worden ingezet. In onderstaande vind je een beschrijving van de mogelijkheden.

Basis-traject

Het basis-traject van anderhalve dag intensieve en individuele coaching richt zich op de bewustwording van “de persoon”, waardoor persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk wordt.

Het basis-traject van anderhalve dag intensieve en individuele coaching richt zich op de bewustwording van “de persoon”, waardoor persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk wordt.

Tijdens het 1½ dag durende basis-traject, wordt “lopend stilgestaan” bij jouw leven tot nu toe. Tijdens een wandeling in de natuur wordt in kaart gebracht welke belangrijke levensfasen je hebt doorgemaakt en wat de impact daarvan is in het NU. Kortom, de balans wordt opgemaakt. Je zou ook kunnen zeggen dat onderzocht wordt hoe jouw “levensboom” zich gevormd heeft. Vervolgens worden vanuit een bijzondere en inspirerende omgeving jouw persoonlijke eigenschappen en jouw kernwaarden in kaart gebracht. Door verruiming van jouw bewustzijn worden patronen in jouw leef- en werkstijl blootgelegd die onnodig veel energie kosten en je afhouden van hetgeen je werkelijk wil.

Door het (h)erkennen van al deze aspecten zullen nieuwe inzichten ontstaan die een ander licht werpen op de feiten. Nadat je het basis-traject hebt doorlopen zul je merken dat er een verschuiving plaatsvindt van de zaken die je écht belangrijk vindt. Je vermogen om te relativeren zal verruimen, je generalisaties zullen zich verfijnen en je oordeel (over jezelf en anderen) zal milder zijn. Het resultaat is meer rust en meer creativiteit wat maakt dat jouw diepere persoonlijke doelen concreter worden en meer diepgang krijgen.

 

De “lessen” uit het basis-traject, zijn onuitwisbaar en zullen een diepe indruk maken!

Missie en Visie

Persoonlijke kracht wordt tot uiting gebracht in een persoonlijke missie.

Persoonlijke kracht wordt tot uiting gebracht in een persoonlijke missie. In de meest diepe betekenis van het woord geeft de missie antwoord op de vraag “waartoe ben ik op aarde?” en raakt daarmee de essentie van het mens-zijn; het wezen; de kern van het leven.
In de missie liggen antwoorden besloten op vragen als: Wat is mijn ware aard? Wat is mijn bestaansreden? Wat is mijn primaire taak of functie? Wat is mijn opdracht? Welk ultiem doel kan ik bereiken? Voor wie doe ik dit alles? In welke fundamentele behoefte wordt door mij voorzien?

Vanuit deze optiek bezien, is de missie te beschrijven als een stuwende kracht achter ons zijn en handelen. De missie is per definitie abstract en niet zomaar te beschrijven. De vorming van de missie zal dan ook verlopen via een creatief proces.

De abstracte missie geeft nog geen richting. De missie wordt daarom tot uitdrukking gebracht in een visie. De visie geeft vorm aan de missie en is daarmee in staat om richting te bepalen, te inspireren en energie te genereren in de vorm van hoop en enthousiasme.

Doelen en keuzemogelijkheden

Doelen liggen in het verlengde van de missie en de visie, waarbij de visie het richtingbepalend element is.

Doelen liggen in het verlengde van de missie en de visie, waarbij de visie het richtingbepalend element is. De visie wijst het doel min of meer aan. Een duidelijke formulering van jouw doel is noodzakelijk om te komen tot de verschillende keuzemogelijkheden. Doelen en keuzemogelijkheden zijn per slot van rekening onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de kernwaarden en de valkuilen uit het basis-traject in te zetten kom je uiteindelijk tot de meest realistische keuzemogelijkheid, waarmee jouw doel dichterbij komt.

Tot slot wordt in kaart gebracht wat je er eventueel van weerhoudt om jouw doel te bereiken. Met andere woorden: welk “obstakel” staat er tussen jou en het bereiken van jouw doel? Op een bijzondere manier wordt gezocht naar hulpbronnen die JIJ beschikbaar hebt en die nodig zijn om het obstakel uit de weg te ruimen. Het proces van het opruimen van het obstakel heeft vooral te maken met herkenning en erkenning en dat is een bijzondere ervaring op zich!

Resultaat: Je start met het realiseren van jouw doelen!

Werk-Wens en Arbeidsmarkt-Oriëntatie

Jouw werk sluit niet meer aan bij jouw wensen. Je krijgt geen energie meer van je werk of je bent aan het einde van de dag zelfs bekaf. Of, je zoekt gewoon een nieuwe uitdaging.

Jouw werk sluit niet meer aan bij jouw wensen. Je krijgt geen energie meer van je werk of je bent aan het einde van de dag zelfs bekaf. Of, je zoekt gewoon een nieuwe uitdaging… Kortom, je bent niet meer gelukkig met je huidige baan, maar weet niet precies hoe een volgende stap in jouw carrière eruit ziet.

Werk-Wens en Arbeidsmarkt-Oriëntatie biedt dan uitkomst. Door even helemaal tot rust te komen en jouw eigen creativiteit aan te spreken, ontstaan er verrassende nieuwe mogelijkheden die aansluiten bij jouw kernwaarden. De nieuwe mogelijkheden worden uiteraard getoetst op realistische haalbaarheid. Soms is het nodig om te inventariseren wat er nog ontbreekt en wat dus nodig is om te komen tot een positieve invulling van de nieuwe mogelijkheden. In alle gevallen wordt een plan van aanpak gemaakt om jouw doel te bereiken; een leuke baan met als resultaat: werken met passie!

Nazorg en begeleiding

Heb je goede resultaten geboekt en je eigen verantwoordelijkheid genomen, maar wil je na een bepaalde tijd toch nog net dat extra zetje in de rug?

Heb je goede resultaten geboekt en je eigen verantwoordelijkheid genomen, maar wil je na een bepaalde tijd toch nog net dat extra zetje in de rug, dan kan een kort individueel- of groepsgesprek net die handvatten geven die je nodig hebt om verder te komen.