Basis-traject

Het basis-traject van anderhalve dag intensieve en individuele coaching richt zich op de bewustwording van “de persoon”, waardoor persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk wordt.

Tijdens het 1½ dag durende basis-traject, wordt “lopend stilgestaan” bij jouw leven tot nu toe. Tijdens een wandeling in de natuur wordt in kaart gebracht welke belangrijke levensfasen je hebt doorgemaakt en wat de impact daarvan is in het NU. Kortom, de balans wordt opgemaakt. Je zou ook kunnen zeggen dat onderzocht wordt hoe jouw “levensboom” zich gevormd heeft. Vervolgens worden vanuit een bijzondere en inspirerende omgeving jouw persoonlijke eigenschappen en jouw kernwaarden in kaart gebracht. Door verruiming van jouw bewustzijn worden patronen in jouw leef- en werkstijl blootgelegd die onnodig veel energie kosten en je afhouden van hetgeen je werkelijk wil.

Door het (h)erkennen van al deze aspecten zullen nieuwe inzichten ontstaan die een ander licht werpen op de feiten. Nadat je het basis-traject hebt doorlopen zul je merken dat er een verschuiving plaatsvindt van de zaken die je écht belangrijk vindt. Je vermogen om te relativeren zal verruimen, je generalisaties zullen zich verfijnen en je oordeel (over jezelf en anderen) zal milder zijn. Het resultaat is meer rust en meer creativiteit wat maakt dat jouw diepere persoonlijke doelen concreter worden en meer diepgang krijgen.

 

De “lessen” uit het basis-traject, zijn onuitwisbaar en zullen een diepe indruk maken!